عایق صوتی دو جزیی زیمابان

750,000 تومان

محصول مذکور با تکیه بر ویژگی‌هایی که برای آن برشماردیم به منظور عایق‌کاری سطوح ساختمانی و مقاوم‌سازی سطوح در برابر صوت و هر نوع آلودگی صوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول قادر است که با ضخامت 1 سانتی متر در حدود 83 درصد عایق صوتی ایجاد کرده و از انتقال صوت جلوگیری به عمل آورد. از عایق صوتی دو جزیی زیمابان می‌توان در تمامی اماکنی که نیاز به ممانعت از عبور صوت داشته باشند و میزان حساسیت و آرامش در محیط‌های مذکور زیاد باشد، بهره برد.