عایق حرارتی پودری زیمابان (سفید رنگ) 10 کیلوگرم

300,000 تومان

عایق‌کاری از جمله مهم‌ترین اقدامات در هر ساختمانی به حساب می‌آید. در واقع تمامی ساختمان‌ها بر حسب مقررات ملی می‌بایست عایق‌کاری شوند و میزان عایق مورد نیاز نیز در همین آئین‌نامه‌ها مشخص شده است. عایق حرارتی پودری زیمابان (سفید رنگ) 10 کیلوگرم از جمله محصولاتی بوده که می‌توان از آن برای عایق‌کاری حرارتی سطوح ساختمانی بهره برد.